https://twitter.com/tekirdagsehri/
 
TEKİRDAĞ RESİMLERİ
MENÜ  
  Tekirdag
  Tekirdag Tarihi
  Tekirdag Tarihi Kisiler
  Ataturk ve Tekirdag
  NAMIK KEMAL
  YAHYA KEMAL BEYATLI
  Evliya Celebi ve Tekirdag
  II. Ferenc Rakoczi
  Mikes Kelemen
  Mikes Kelemen ve Tekirdag
  Tekirdag Muzesi
  Huseyin Pehlivan
  Cerkezkoy
  Corlu
  Ergene
  Hayrabolu
  Kapakli
  Malkara
  Marmara Ereglisi
  Muratli
  Saray
  Sarkoy
  Suleymanpasa
  Namik Kemal Universitesi
  Turizm
  Tekirdag Mutfak Kulturu
  Tekirdag Videolari
  Tekirdag resimleriErgene

ERGENE

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. Madde (26) bendi gereği Tekirdağ ilinde, Marmaracık Belediyesi merkez olmak üzere ekli (18) sayılı listede belirtilen Çorlu İlçesi Sağlık ve Yeşiltepe mahalleleri, Marmaracık, Misinli, Ulaş ve Velimeşe Beldeleri ile 10 Köyün birleştirilmesi ile oluşan ilçedir. 2013 Yılında 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında Tekirdağ İlinin Büyükşehir statüsüne kavuşması ile, Çorlu İlçesinden Sağlık Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Marmaracık, Misinli Ulaş ve Velimeşe Beledesi ile Ahımehmet, Bakırça, Esenler, İğneler, Karamehmet,Kırkgöz, Paşaköy, Pınarbaşı,Vakıflar ve Yulaflı Köyü ayrılarak Marmaracık Beldesi Merkez olmak üzere Ergene İlçesi kurulmuştur.
Coğrafyası
Ergene İlçesi genellikle düzlük bir araziye sahip olup, toprakları verimlidir. Ergene Türkiyenin kuzeybatı (trakya) bölgesinde olup, 41 derece, 07 dakika 30 saniye doğu boylamı, 27 derece, 45 dakika, 00 saniye kuzey enlemi arasındadır. Denizden yüksekliği 150-180 metre arasında olup trakyanın merkezi bir yerinde olup, yüzölçümü 450 km2 dir. İç kesimde yer alması ve karasal iklim hakim olması nedeniyle, yazları kurak ve sıcak, kışları ise yağışlı ve soğuktur. Trakya’ da en az yağış alan bölgedir. Yağışların % 20 si İlkbahar, % 10 u yaz, % 30 u Sonbahar ve % 40 ı kış mevsiminde düşmektedir. Ortalama rüzgarın yönü Kuzey-kuzey doğudur ve rüzgarın hızı 3.6 m/sn. ye kadar yükselir. Bu rüzgarlar fazla yağış getirmezler. Nemli hava kütlelerini getiren ve yağışa neden olan rüzgarlar güney ve güneybatı yönlü Lodos ve Kıbledir. Karayel ise soğuk hava dalgasını getirerek kar yağışına sebep olur. Yıllık sıcaklık ortalaması 12.6 C., en yüksek sıcaklık ortalaması 18.2 C., en düşük sıcaklık ortalaması 8.1 C. dir. Çorlu Karadeniz ile Akdeniz arasında yer aldığı için bu iklim bölgelerinin etkileri altında kalır. Kuzeyden inen soğuk hava kütleleri ile güneyden Akdeniz ve Ege den gelen nemli, ılık hava akımları bölge iklim yapısını belirler. Ergene çayı ilçemizin içinden geçer. Bu çay Trakya’nın en büyük akarsuyu olan Meriç Nehrinin bir kolu olmaktadır. Ergene çayı Muratlı İlçesi yakınlarında Çorlu Deresi ile birleşerek Uzunköprü İlçesi civarında Meriç Nehrine dökülür. Ergene Çayı Istranca dağlarının doğu yamaçlarından beslenir. Birçok mevsimlik dereyi kendine bağlar. Ergene nehrinden tarım sahalarının sulanmasında yararlanılır. Çorlu deresi ise sanayi kirliliği nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. Diğer önemli dereler ise Pınarbaşı, Esece ve Ahımehmet deresidir. Kum ve Taş açısından da bölgenin en zengin yerinde bulunan Yulaflı Kum Ocakları ile Trakya Bölgesinin ihtiyacını karşılamaktadır.
İdari Durum
İlçemizin yüzölçümü yaklaşık 450 km2 olup Kuzeyden Kırklareli (Lüleburgaz)-Tekirdağ (Saray) ilçeleri, doğudan Çerkezköy ilçesi, batıdan Tekirdağ İli ve Muratlı İlçesi, güneyden Çorlu ilçesi ile çevrilidir. İlçemize bağlı (4) belde ve (10) köy mevcut olup, genellikle düz arazide toplu yerleşim birimi olmaları nedeniyle her türlü alt ve üst yapı hizmetinden rahatlıkla yararlanmaktadır. İlçemiz ile Köy ve beldelerimiz arası yolların tamamı asfalt yollardır. Köylerin tamamında yol, su, elektrik, telefon mevcut olup, genellikle planlı ve düzenli bir yerleşime sahip olan köylerimiz toplu köy hüviyetine haiz olup mahalle, mezra ve oba bağlılık durumu yoktur. İlçe halkı kanun ve nizamlara, komşuluk haklarına saygılıdır. Bu nedenle Devlet yönetimi ile halk arasındaki ilişkiler gayet iyidir.
Sosyal Durum
Yoğun göç nedeniyle ilçemizde inşaat sektörü de canlı durumdadır. Eski tek katlı binalar kat karşılığı müteahhide verilerek çok katlı bina haline dönüştürülmektedir. İlçemizde konut sektöründe TOKİ tarafından İlçemizin, Velimeşe Beldesinde 520 adet konut tamamlanmıştır. Yine İlçe merkezinde özel sektör tarafından yapılmakta olan kooperatif, site vb. toplu konut yapımı nedeniyle İlçemizde konut sorunu bulunmamaktadır. İlçemiz sosyal ve kültürel bakımdan ise gelişmiş durumdadır. Halkı gezmeyi, eğlenmeyi ve sporu seven bir toplumdur. Halk Müziği Trakya yöresinin karakteristik özelliklerini taşır. Karşılama, Gelin alma, Kına havaları, Ağıtlar, Maniler, Harman ve Hasat Havaları, Halay, Gelin Çıkarma havaları başlıcalarıdır. Osmanlı-Rus harbinden bu yana ilçemize göçle gelen Balkan Türklerinin oynayıp yaygınlaştırdığı Şalala isimli oyun Karşılama türünü andırmakla birlikte Kırklareli’nde oynanan Mendil oyunlarını da anımsatmaktadır. Ayrıca Yarım hava, Pomak Gaydası, Karabakır, Sirto, Romen, Karaçalı, Dönme Oyun havası, Keklik, İspanyol, Yeşilim, Kampana, Tekirdağ Karşılaması gibi oyunlarda çift davul zurna, klarnet, keman, def, darbuka, kanun, cümbüş, akordeon, eşliğinde düğünlerimizde sıkça oynanmaktadır. Spor faaliyetleri olarak; İlçemizde, Belde Belediyelerinde bulunan (4) adet Halı Saha, Velimeşe Beldesi (Çim Futbol Sahası), Köylerde (9) adet toprak yüzeyli futbol sahası bulunmakta olup, spor kulüplerine hizmet vermektedir.


Ekonomik Durum
İlçemiz Ekonomisi sanayiye ve tarıma dayalıdır. Hayvancılık eskiye nazaran önemini kaybetmiştir. Ergene ve çevresi ülkemizde sanayileşmenin en hızlı geliştiği bölgelerin başında gelmektedir. İlçede (2) Adet Banka bulunmaktadır. Göç nedeniyle ilçemizde inşaat sektörü de canlı durumdadır. Kamu kesiminde çalışan Askeri ve Sivil personel dışında ticaretle uğraşanlar, esnaflık yapanlar, fabrikatörler gelişmiş durumdaki küçük sanayi işleriyle uğraşanlar ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. 1. Sanayi ve Ticaret Tekirdağ İli ve çevresi, özellikle son yıllarda büyük bir metropol haline dönüşen İstanbul İlinin baskısı altında kalmış, İstanbul’un git gide tükenen arazi olanakları ve diğer bazı nedenler sanayileşmeyi, geniş arazileri ve büyük kente olan ulaşım kolaylığı ile Ergene, Çorlu ve Çerkezköy İlçelerine itmiştir. Bunun sonucu olarak, daha çok tarımla uğraşan bu ilçeler, giderek birer “Sanayi Kenti “ haline gelmiştir. İlçemizde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olup, (Çorlu ile birlikte) faaliyet gösteren (755) adet Gayri Sıhhi Müessese, yaptıkları üretimle ilçe ve yurt ekonomisine büyük katkıda bulunmakta ve binlerce kişiye iş imkanı sağlamaktadır. Ancak söz konusu sanayi tesislerinin bazılarının arıtma tesisinin olmaması, bazılarının ise yetersiz olması veya gerekli alt yapı oluşturulmadan faaliyete geçirilmesi gibi sebeplerle ilçemiz toprakları ve akarsuları çevre kirliliği ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bölgemizde plansız ve sanayileşmenin ağır bedeli son yıllarda şiddetli hissedilmektedir. İlçemizde özellikle bilinçsiz bir şekilde el değiştirmeler ve yasal engellerin olmayışı nedeniyle verimli tarım arazilerinin amacı dışında endüstri kuruluşlarının hızla çoğaldığı sanayi bölgesi olarak kullanılması ve bunun sonucu olarak da bu bölgenin hızla bir sanayi çöplüğü haline dönüştüğü gözlenmektedir. Bilinçsiz sanayileşme endüstriyel tesislerde hızlı bir artış ve beraberinde geniş iş olanakları yaratarak yoğun bir göçüde getirmiş, kısıtlı alt yapı olanaklarına rağmen bölgedeki yerleşim birimleri taşıyabileceklerinden daha fazla bir insan kalabalığı ile dolmuştur. Ulaşımdan Enerjiye ve Konuttan Eğitime kadar talepler ard, arda gelmiştir. Tekirdağ bölgesinin bazı sektörlerdeki üretiminin, ülke toplam üretim veya tüketim içindeki paylarına baktığımızda, İlçemiz Rafine Ayçiçek Yağı ülke üretimin %13 ünü, Margarin Yağı ülke üretiminin % 42 sini, Ambalaj Kağıdı ülke üretiminin % 40 ını, İşlenmiş Deri Ülke üretiminin % 26 sını ve Değişik dallardan Tekstil Üretiminin % 10 unu karşılamaktadır. Özellikle 1970 lerde başlayan sanayileşme süreci ile birlikte tarihsel olarak tarımın egemen olduğu ilçemizde sanayileşme ön plana çıkmıştır. Ergene’de İşgücü bakımından tekstil ve boya fabrikaları çoğunlukta olup, ilk sırayı aldığı görülmektedir. Bu tüm fabrikalarda çalışanların % 53.86 sını teşkil etmektedir. Yer altı suyunun yüzeye yakın olması, bol su kullanan tekstil için ideal bir bölgede olan Ergene, Tekstil Firmalarının ilgisini çekmektedir. İkinci sırayı deri, deri konfeksiyon, ve ayakkabı fabrikaları almaktadır. Tabakhaneler Ergene’ nin Güney batısında Çorlu Deresinin kenarında toplanmışlardır. (6.000) çalışanı ile bu işletmelerde yılda ortalama (25.000.000) adet Küçükbaş, (50.000) ton Büyükbaş hayvan derisi işlenmektedir. Ülkemizde yapılan ihracatın % 37si buradan gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Kürk-Süet üretiminin Türkiye’deki merkezinin Ergene olması bu bölgeye başka bir özellik katmaktadır. Tekstil-Boyama Fabrikaları, Deri ve Deri Konfeksiyon, Ayakkabı fabrikalarıyla birlikte ele alındığında bu iki sektörün toplam sanayi işgücünün % 65.32 sini çalıştırdığını ortaya koymaktadır. Halen mevcut olan büyük kapasiteli tesisler, bölgede üretilen ayçiçeğinin tamamını işleyecek seviyededir. Aynı durum kağıt fabrikaları, un fabrikaları ve elektronik fabrikaları içinde geçerlidir. Otomotiv sanayi kollarının önümüzdeki yıllarda yükseleceği verilerden anlaşılmaktadır. Velimeşe ile Karamehmet Mahalleri arasında iki bin dönümlük arazi üzerinde kurulu bulunan Avrupa Serbest Bölgesinde tamamının bitmesi halinde yaklaşık (200) fabrika ile 25.000 kişiye iş istihdamı sağlayacağı düşünülmektedir. Halen (141) fabrika üretim faaliyeti göstermekte olup (3500) kişi istihdam edilmektedir. Avrupa Serbest Bölgesinin 2013 yılı Ticaret hacmi Türkiye’den Serbest Bölgeye yapılan satış (86.000.000,00 Dolar), Bölgeden Türkiye’ye yapılan satış (241.000.000,00 Dolar), Yurtdışından Bölgeye yapılan satış (447.000.000,00 dolar), Serbest Bölgeden Yurtdışına yapılan satış (402.000.000,00 dolar), olarak gerçekleştirilmiştir. 1980 li yılların başından itibaren fabrikaların yoğun olarak yer aldığı İstanbul-Edirne D-100 Karayolu üzerinde sağlı ve sollu olarak yeni fabrika inşaatları yerleşmiş durumdadır. Bu bölgede özellikle Tekstil, Boyama, Deri, Ayçiçek Yağı, Kağıt, Makine imalatı, Dondurma fabrikaları. Ergene-Çerkezköy yolu bölgesinde, Tekstil, Boyama, Kablo, Meşrubat, Kazan fabrikaları faaliyette bulunmaktadır. Ergene Deri Organize Sanayi Bölgesi 1998 yılında 120 Hektar alana kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Halen (112) adet deri fabrikası bulunmakta olup, 6.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Biri 3.000 m3/gün, ikincisi 4.500 m3/gün kapasiteli iki adet arıtma tesisi bulunmasına rağmen bölgenin en önemli sorunlarından biri olan çevre ve özellikle atık su sorunu nedeniyle 36.000 m3/gün kapasiteli üçüncü atık su arıtma tesisi yapılarak faaliyete geçirilmiştir. Tekstil Sektörüne ağırlık verilmek üzere Ergene Organize Sanayi Bölgesinin bir an önce kurularak faaliyete geçirilmesi ve çarpık sanayileşmenin önlenmesi gerekmektedir.


Ulaştırma ve Altyapısı
1. Karayolu Konumu itibariyle D-100 Edirne-İstanbul Karayolu üzerine kurulmuş olan İlçemiz, Tekirdağ İline (47) Km., İstanbul İline (125) Km., Edirne İline (134) Km., Kırklareli İline (108) Km., Çerkezköy İlçesine (25) Km., Marmaraereğlisi İlçesine (38)Km., Muratlı İlçesine (36) Km., Hayrabolu İlçesine (73) Km., Lüleburgaz İlçesine (45) Km. mesafededir. 2. Demiryolu İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan İstanbul-Edirne Demiryolu ilçe merkezinden geçmekte olup, Demiryolu ile ilçemiz İstanbul’a (153) km., Edirne’ye (145) km., Kapıkule sınır kapısına (165) km., Uzunköprü Yunanistan sınırına (119) km. mesafededir. 2014 yılıilk altı ayı itibariyle yük taşıma geliri (2.343.638,80) TL,yolcu taşıma geliri ise (00,00) TL. olmak üzere toplam (2.343.638,80) TL.dir. yolcu trenleri Romanya (Bükreş), Kapıkule, Yunanistan (Pityon) dan İstanbul yönüne, İstanbul’dan Yunanistan (Pityon), Kapıkule, Romanya (Bükreş) yönüne olmak üzere günde (2) sefer yapmaktadır. Arazinin düz olması, kara ve demiryolu ulaşımına büyük kolaylık sağlamaktadır. 1993 yılında tamamlanan ve 1994 yılında Çerkezköy yolu üzerinde bağlantısı sağlanan TEM Otoyolunun hizmete girmesiyle İstanbul-Ergene arasındaki mesafe oldukça kısalmıştır. 3. Enerji Bölgemizde enerji hizmetleri Trepaş tarafından yapılmakta olup, herhangi bir elektrik sıkıntısı yaşanmamaktadır.
Kaynak: http://www.ergene.bel.tr
TEKİRDAĞ  
 
 
 


TEKIRDAG TEKİRDAG gram altın altın

Web'te Türkçe

 
Reklam  
   
Bugün 5 ziyaretçi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
www.sinemalar.com
www.sinemalar.com

Hazırlayan : Serkan