https://twitter.com/tekirdagsehri/
 
TEKİRDAĞ RESİMLERİ
MENÜ  
  Tekirdag
  Tekirdag Tarihi
  Tekirdag Tarihi Kisiler
  Ataturk ve Tekirdag
  NAMIK KEMAL
  YAHYA KEMAL BEYATLI
  Evliya Celebi ve Tekirdag
  II. Ferenc Rakoczi
  Mikes Kelemen
  Mikes Kelemen ve Tekirdag
  Tekirdag Muzesi
  Huseyin Pehlivan
  Cerkezkoy
  Corlu
  => Corlu Tarihi
  => Corlu Tarihi Camileri
  => Corlulu Ali Pasa
  Ergene
  Hayrabolu
  Kapakli
  Malkara
  Marmara Ereglisi
  Muratli
  Saray
  Sarkoy
  Suleymanpasa
  Namik Kemal Universitesi
  Turizm
  Tekirdag Mutfak Kulturu
  Tekirdag Videolari
  Tekirdag resimleriCorlu Tarihi Camileri

ÇORLU TARİHİ CAMİLERİ
SÜLEYMANİYE CAMİİ (ÇORLU) :
Çorlu'nun merkezinde bulunan cami,Kanuni Sultan Süleyman tarafından M.1521 (H.928) yılında yaptırılmıştır.Kare bir plan üzerine yapılan caminin malzemesi kesme taştır.Yapılışı ile ilgili kitabe cami kapısının üzerindedir.

''Şah Süleyman sahibü'l hayrat
Kıldı bu camii şerif-i bina
fikr gardem ki güyemeş tarih
Künde an vakt-i sada peyda
Hatıf-ı gayb güft tarihin
Kad bana na-beden lihubbi Huda''
Sene H.(M.1521)

Süleymaniye camiinin bir külliye olarak yapıldığı camii ile birlikte imarethanesi,medresesi,hamamından oluştuğu kaynaklarda belirtilmiştir.Bugün bu yapılardan sadece camii ayaktadır.
Camiinin ilk-son cemaat yeri kuzeyde üç sivri kemerle doğu ve batı yönünde ise birer kemerle dışarıya açılmaktadır. Sütun başlıkları Osmanlı Klasik devrinde görülen stalaktik sütun başlıklarıdır. Son cemaat yeri üç bölümlüdür.
Caminin üstü kube ile örtülüdür.Kubbe sekiz köşeli bir tambur üzerine oturmaktadır. Caminin mermer mihrabı,mimberi ve muhfili oldukça yüksek bir sanat zevkini gösterir. Mihrap,mukarnaslı ve sarkıtlı olarak düşünülmüştür. Mimber ise mermer levhalardandır. Kapı girişi kemerli nişin içine alınmış olup basıktır. Kemer renkli gamalı mermerden yapılmıştır. Üzerinde sülüs kitabe yer almaktadır.
  
FATİH CAMİİ
Çorlu camilerinin en eskisidir. Fatih Sultan Mehmet’in süt annesi Daye Hatun tarafından (H.857-M.1453) yılında yaptırılımş. Evliya Çelebi bu camiden “Ebu’l Feth” olarak bahsediyor. Duvarları moloz taştan olan cami dikdörtgen plânında. Küçük bir avlusu olan caminin haziresi de mevcut. Ahşaptan yapılmış bir medresesi de varmış ancak 17. yüzyılda harap olmuş. Şimdi aynı yerde müftülük binası yükseliyor. Bir de hamamı varmış, oda mevcut değil. Gövdesi kalın, petek kısmı ince bir minaresi var. Bu minare muhtemelen orijinal. Çünkü gövde ve peteğiyle devrin ölçülerine uygun.
Kuzey kısmında camekanlı bir son cemaat yeri var. Ahşap çatılı ve ahşap direkli olarak yapılan son cemaat yerinin direkleri yakın tarihte betona dönüştürülmüş. Buradan camiye girişi sağlayan kapı üzerinde bir onarım kitabesi yer alıyor. Kitabeye göre cami, 2. Mahmud’un sadrazamı Benderli Mehmet Selim Paşa tarafından 1824 yılında duvarları ve minaresi dışında esaslı bir tamirden geçirilmiş.
 
FATİH ÇEŞMESİ (ÇORLU) :
Osmanlı Devri çeşmelerinden olup Çorlu Fatih Camii dış duvarına bitişik olarak 1453 yılında cami ile birlikte  inşa edilmiştir. Cephesi çok güzel bir sivri kemerle belli edilmiş olup,cephe kısmında sivri kemerli iki küçük  niş vardır. Geniş hazneli büyük bir çeşme olup halen kullanılmaktadır.

TEKİRDAĞ  
 
 
 


TEKIRDAG TEKİRDAG gram altın altın

Web'te Türkçe

 
Reklam  
   
Bugün 10 ziyaretçi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
www.sinemalar.com
www.sinemalar.com

Hazırlayan : Serkan